מחשבות על סוריה

(צלצול פעמון, דני פותח את הדלת. יוסי מהצד השני)

יוסי: "היי דני."

(דני יורק)

יוסי: "זוכר שאמרנו 'לא בראש', דני? ואתה הלכת והרבצת לאיציק איפה? בראש."

דני: "לא נכון!"

יוסי (מתעלם): "אני הולך לבוא לבית שלך, דני. אני הולך לבוא לשם ב…"

(יוסי שולף פנקס שחור קטן, מדפדף. לוקח קצת זמן.)

יוסי: "…יום שישי. אולי שבת. אני הולך לתת לך שתי סטירות לצד ימין, ומכה אחת חזקה לברך. ימין או שמאל, אני אודיע לך. לא שתיהן, בכל אופן."

דני: "אם אתה נוגע בי אני מזיין את שאולי."

יוסי (נאנח): "אז קבענו? יום שישי, שתי סטירות, צד ימין, מכה חזקה לברך כלשהי, ואז אני הולך."

דני: "איציק הולך לחטוף, חכה חכה."

יוסי: (מושך בכתפיים): "לא בראש, טוב?"