תשקיעו בקמפיין שלכם

מאת נביא שקר

אני תוהה על התהליך מאחורי המהלך הזה של הארץ:

אירוניה

אני יכול לדמיין כמה תרחישים.

=======
תרחיש א׳
=======

(שעת לילה מאוחרת במערכת העיתון. קפה, ערימות נייר מקומטות ולפ-טופים על כל שולחן. רוב האנשים כבר הלכו).

פרסומאי: (עייף) …ואז רמי אומר ׳תשקיע גם בי קצת!׳ עוד פעם. אולי הוא פוזל לעבר מוח אחר שקורא עיתון, אולי המוח הוא של בחורה.

עורך: מה עם הבולבול?

(שתיקה)

פרסומאי: מה?

עורך: אני רוצה בולבול גדול.

עוזר פרסומאי: מי מאיתנו לא?

(מבט זועם מפרסומאי לעוזר פרסומאי. שתיקה מביכה)

עורך: בפרסומת. אני רוצה שיהיה בולבול גדול בפרסומת.

פרסומאי: ל…למה?

עורך: מי משלם לך? אני רוצה בולבול!

=======
תרחיש ב׳
=======

(שעת בוקר במשרד פרסום. נציג עיתון צעיר רוכן מעל נייר עמדה. פרסומאי עייף משרבט משהו)

(פרסומאי לא מסתכל על הנציג)

נציג עיתון: אז חשבנו משהו שפונה לקהל שלנו מין הסתם.

פרסומאי: (משרבט) אה-הה…

נציג עיתון: אבל מין הסתם גם משהו שפונה לקהל חדש.

פרסומאי: בטח, אה-הה, כן.

נציג עיתון: חשבנו משהו מצחיק, כי אנשים אוהבים דברים מצחיקים. שיהיה ויראלי כזה.

פרסומאי: ברור, בא-רור…ברור, מה שאמרת, ברור, כן, ברור.

נציג עיתון: אבל לא סתם מצחיק, משהו שגם יבהיר שאנחנו, אתה יודע, עיתון לאנשים חושבים.

פרסומאי: ברור! ברור.

נציג עיתון: ברור.

פרסומאי: ברור לגמרי (לא מרים עיניים), עוד משהו?

נציג עיתון: בעיקר אנחנו רוצים שזה משהו שיבדיל אותנו מהתחרות, משהו שיגיד ״אנחנו רוצים לגעת בנושאים החשובים, גם באקטואליה אבל גם בתהליכים ארוכי-הטווח״, משהו שלא מתפשר על העבודה העיתונאית הבסיסית, אבל גם יודע שזה עולם חדש וצריך להתאים את עצמנו לטכנולוגיה.

פרסומאי: כן, כן. אה-הה (ממשיך לשרבט).

treehorn

==============
תרחיש ג׳ (הכי סביר)
==============

(צהריים מאוחרים בבית קפה, נציגי עיתון ומשרד פרסום יושבים מסביב לשולחן. קפה ושתייה על השולחן, מישהו אחד עם לפ-טופ פתוח). 

נציג עיתון: בולבולים!

(כולם צוחקים, צ׳אפחה על גב נציג העיתון)

פרסומאי: בולבול גדול!

(כולם צוחקים, מישהו שבדיוק שתה משתנק)

נציג עיתון: לא, כי זה הפוך על הפוך כזה!

פרסומאי: ברור. בא-רור! הכי הפוך על הפוך!

(כולם צוחקים. נרגעים קצת). 

פרסומאי (מניד את הראש ונאנח בסיפוק): כל-כך אירוני ומודע לעצמו.

נציג עיתון: אולי…אולי הוא יבעט בו?

פרסומאי: מי?

נציג עיתון: רמי. הוא יבעט ב-

פרסומאי: יבעט בבולבול? (שואג) יבעט בבולבול!

(כולם צוחקים, מישהו מוחה דמעות בממחטה)

מלצר: סליחה, אתם רוצים עוד משהו לשתות?

פרסומאי: (דופק על השולחן) עוד בולבול!

(נציג עיתון נופל מהכסא מרוב צחוק. פרסומאי מרטיב את המכנסיים. שני אנשים נחנקים)

(סוף)