לפרוטוקול

מתוך דיון שנערך בועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת, בנושא "darknet – תשתית פשע מאורגן באינטרנט":

<היו"ר רונית תירוש:>

עד שאתה מתארגן אני אומר שלרשת קוראים TOR, the onion router, בראשי תיבות, זוהי "שיטת הבצל" וכשאומרים לי 'בצל' אני נזכרת בימיי כמנכ"לית משרד חינוך בהם המלצנו בטיולים לבוא "בשיטת הבצל" ולקלף את הבגדים אחד אחד לפי מזג האויר אבל אנחנו השתכללנו מאז והבמה שלך.