השדולה למען קידום השדולות בישראל

מאת נביא שקר

בכנסת פועלות כיום 103 שדולות. לפני כשנה פעלו בה 83 שדולות, כך שמדובר בעלייה של בערך 24% במספר השדולות, ו-0% בתועלת שמופקת מהן.

מה בדיוק עושה שדולה? לפי הגדרת הכנסת, שדולה היא "קבוצה של חברי כנסת המבקשים לגייס תמיכה בקרב עמיתיהם ובקרב בעלי תפקידים בממשל לטובת עניין מסוים, לטובת פרט או קבוצה של פרטים, כנגד אחרים או לטובת מדיניות אחת כנגד אחרות."

שדולות אינן מקבלת כסף מהכנסת לצורך פעילותן. בניגוד לועדות הכנסת, אין חובה על עובד מדינה להתייצב בפני שדולה במידה והוזמן לדיון. שדולות אף אינן יכולות להשתמש בחדרי הדיון של ועדות הכנסת, כדי לא ליצור חלילה את הרושם המוטעה שמדובר בגוף בעל מעמד כלשהו. מדובר ברכיכה של הכנסת, גוף חסר חוליות, משאבים וכוח.

מדוע אם כן יש 103 חשופיות שכאלה? השמות. "ראש השדולה למען מעמד המורה בישראל" זה דבר נהדר לשים למטה ליד השם בראיונות בטלוויזיה. אמנם אין לשדולה שום כוח להשפיע על מעמד המורה בישראל, אבל עם כוח מועט באה אחריות מועטה.

קשה להשיג אינפורמציה על מה כל שדולה עשתה. את המידע אמורים לספק חברי הכנסת החברים בשדולה, וחלק גדול מהם אפילו לא טרח למלא את סעיף 'אודות השדולה' בעמוד הבית של השדולה בראשה הם עומדים. משיחה עם עובד פרלמנטרי הדבר היחיד שהוא יכל להצביע עליו ששדולה עשתה הוא ניסיון לארגן אירוע ליום בינלאומי כלשהו, אבל אחד מתוך שלושת החברים בשדולה לא הגיע והם נאצלו לבטל.

אין פירוש הדבר שכל השדולות הן חסרות מעש. חלקן בהחלט עשויות לשמש תפקיד מעבר לכיבוד ריק. הכנסת אמנם לא מקצה תקציב מיוחד לפעילות השדולות, אך חברי הכנסת רשאים להשתמש לצורך פעילותן בכספים שנועדו ל"קשר עם הציבור".  ניקח כדוגמא את "השדולה ללימוד ולחיזוק הקשר עם יהדות ארה”ב", המונה מספר חריג של 20 חברים. יש להניח שחבר שדולה כזו יכול להצדיק יותר בקלות נסיעה לארצות-הברית, לצורך "לימוד הקשר", מה שזה לא אומר.

מה הכוונה במספר חריג של חברים? הממוצע הוא 4.7 חברי כנסת לשדולה – אך הממוצע מטעה כאשר מדובר בהתפלגות חוק חזקה, ומספר החברים לוועדה בהחלט מתאים להתפלגות שכזו:

מישהו עם פחות עכבות סטטיסטיות היה יכול אולי להסיק משהו על הדמיון בין האקספוננט כאן לתהליכים מסויימים בטבע, אבל נעזוב את זה. הנקודה היא פשוטה – כמעט כל השדולות מונות חבר כנסת אחד או שניים, ומדי פעם מבליחות להן שדולות בעלות מספר גדול הרבה יותר. השדולה הגדולה ביותר, במרווח גדול מן השאר, היא 'השדולה למען השלטון המקומי', המונה 50 חברי כנסת. תסיקו מזה מה שתרצו.

קריאת רשימת כל השדולות מעלה את התהייה, האם מקימי שדולה חדשה קראו את רשימת כל השדולות? קשה להאמין. הרבה מהשדולות מכילות, מוכלות או חופפות זו לזו. למשל:

  • השדולה למען בריאות האשה והילד, השדולה לבריאות הילד, השדולה לקידום בריאות האשה
  • השדולה להסברת ישראל, השדולה לקידום הדיפלומטיה הציבורית של ישראל (הסברה)
  • השדולה הירוקה בכנסת, השדולה הסביבתית-חברתית, השדולה למען איכות הסביבה
  • השדולה למען הגליל והנגב, השדולה למען הנגב, השדולה לחיזוק הפריפריה
  • השדולה למען אלמנות ויתומי צה"ל, השדולה למען נכי צה"ל, אלמנות ויתומי צה"ל
  • השדולה למען שימור אתרים, השדולה לשימור אתרי מורשת
  • השדולה למען חיזוק הקשרים והיחסים עם הנוצרים האוונגליסטים, השדולה בכנסת לקידום היחסים עם הקהילות הנוצריות בעולם

אפשר רק לדמיין את מאבקי הכוח המרים בין חברי השדולות הללו. היה קל יותר להבדיל בין השדולות הללו אם עמודי הבית שלהן היו מכילים תיאור קצר של מטרות השדולה ופעילותה, אך כאמור הדבר נמצא באחריות חברי הכנסת, והרבה מהדפים ריקים.

הבה נבחן את השדולות על-פי קריטריון רופף למדי – אם שדולה מכילה חבר-כנסת אחד בלבד ואין שום תיאור של פעילות השדולה או מטרותיה, נחשיב אותה כ"שדולה שכמעט בוודאות לא עושה כלום". לפי הקריטריון הזה, 24 מתוך השדולות כמעט בוודאות לא עושות כלום, כלומר בערך רבע. הנה ההתפלגות בצורה גרפית:

ונסיים בשדולה שדווקא כן מתארת את מטרותיה, השדולה לחיזוק ההתיישבות בערבה:

יעדי השדולה בין היתר יהיו מציאת דרכים לחיזוק ההתיישבות, החקלאות והתעשייה. בערבה.

לפעמים עדיף דף ריק.